Naučný chodník - Pavčina Lehota pri pohľade z vŕšku Jelšie (známe aj

Naučný chodník - Pavčina Lehota pri pohľade z vŕšku Jelšie (známe aj ako Jelje/Jelie) Vážení návštevníci a milovníci prírody. Srdečne vás vítame na náučnom chodníku po okolí obce Pavčina Leho- ta. Tento chodník bol vytvorený členmi Združenia cestovného ruchu v Pavčinej Lehote. Spoločne vytvorili die- lo, ktoré má slúžiť širokej verejnosti. Trasa je vhodná pre pešiu turistiku, cykloturistiku, a v zimnom období je po nej upravovaná aj bežecká stopa. Tematicky je zameraná na poznávanie prírody, histórie, a hlavne zaujímavého okolia našej obce.Ak ste sa rozhodli prejsť týmto chodníkom, prajeme vám krásny zážitok a zároveň vás prosíme o dodržiavanie zásad ochrany prírody. http://www.agami.sk/images/okolie/velke/intravilan01.pdf


Máš presnejšie informácie? Doplň ich!