Kostol Jána Krstiteľa

Rímsko katolícky kostol Jána krstiteľa je dominantou obce Liptovský Ján. Bol postavený v 13. storočí na mieste, kde dovtedy stála drevená kaplnka. Historické pramene hovoria, že bol postavený na slávu víťazstva nad Zlatou hordou. Z architektonického hľadiska sa jedná o stavbu, ktorá obsahuje ako románske, tak neoklasicistické prvky. Dôvodom tejto nesúrodosti sú viaceré stavebné úpravy a rekonštrukcie závislé na dobe ich realizácie.


Máš presnejšie informácie? Doplň ich!