Kostol sv. Anny

V obci Liptovská Anna môžeme nájsť zrúcaninu gotického kostola z 13. storočia, ktorá je zaradená do zoznamu národných kultúrnych pamiatok. V roku 1805 kostol vyhorel a postupom času sa dostal do dnešnej podoby. Z architektonického hľadiska bola stavba kostola jedinečná hlavne kvôli nezvyčajnému tvaru pôdorysu. V nedávnej minulosti prešiel zvyšok kostola rekonštrukciou. Je veľmi chválihodné, že sa našla komunita ľudí, ktorí sa rozhodli investovať svoju energiu do obnovy tejto vzácnej zrúcaniny. V bezprostrednom okolí kostola sa nachádza aj drevená zvonica.


Máš presnejšie informácie? Doplň ich!